Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.

Sinds juni 2020 werken al 10 besturen uit onze regio met het digitaal loket kinderopvang, namelijk de gemeenten Bekkevoort, Bierbeek, Boortmeerbeek, Herent, Hoeilaart, Lubbeek, Tervuren, Tielt-Winge, Zemst en stad Tienen. Later dit jaar sluiten er nog een 6-tal aan.4 voordelen voor ouders

 1. Via de website kinderopvanginmijnbuurt.be kan je het aanbod voor zowel baby’s, peuters als schoolkinderen in de deelnemende gemeenten raadplegen. 
 2. Je kan online jouw aanvraag registreren voor baby- of peuteropvang waarna de opvangvoorzieningen deze zelf behandelt. 
 3. Dankzij het digitaal loket krijg je een volledig en neutraal overzicht van het aanbod. 
 4. Je kan rechtstreeks bij meerdere initiatieven jouw opvangvraag stellen.

Meerwaarde voor opvanginitiatieven en lokale besturen

De opvangvoorzieningen evalueren de centrale registratie van de opvangvragen en de verwerking ervan via het digitaal loket ook positief. Zo zijn er minder een-op-een bevragingen door ouders en is er een betere match tussen vraag en aanbod.


Naast de dienstverlening voor ouders en opvangvoorzieningen, krijgen lokale besturen een beter beeld van de opvangvraag in hun gemeente door de centrale registratie. Daarnaast zorgt het digitaal loket voor een vlottere verplichte rapportage naar Kind en Gezin.Cijfers:

     Het voorbije jaar 2019 was een scharnierjaar voor Interleuven, en in verschillende opzichten het begin van een nieuwe periode.  Door het decreet over het lokaal bestuur werd de provincie Vlaams-Brabant gedwongen uit te treden uit ons intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

     

     Het is ook het jaar waarin onze vennoten opnieuw in overgrote meerderheid hun vertrouwen tonen in Interleuven. Op woensdag 11 september 2019 besliste de Bijzonder Algemene Vergadering het intergemeentelijke samenwerkingsverband te verlengen met 18 jaar. Aansluitend hebben de vennoten meerdere  exclusiviteitsovereenkomsten verlengd tot 31 december 2025.

     Ga naar het jaarverslag 2019

     Op 25 maart 2020 heeft de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GD-PBW) een nieuw Koninklijk Besluit (KB) gekregen waarbij aan Interleuven vergund wordt om een GD-PBW op te richten voor de aangesloten besturen. Dit is een geactualiseerde versie van het KB van 1 juni 2006, gewijzigd door het KB van 30 september 2014. Sindsdien zijn er nieuwe lokale besturen aangesloten en was een uitbreiding dus noodzakelijk. 

     Zijn vanaf nu ook in de lijst van de aangesloten besturen opgenomen: 

     Ook zijn de 2 gefusioneerde politiezones, Politiezone Voer en Dijle en Politiezone Getevallei vermeld. 

     Dit maakt dat er nu 70 besturen, met in totaal bijna 8.000 werknemers, gebruik maken van de vergunde GD-PBW van Interleuven.

       Heeft jouw bestuur de gratis Geo-USB 2020 van de Provincie Vlaams-Brabant al aangevraagd? 

       Dat kan online op www.vlaamsbrabant.be/nl/gis.
       De USB bevat GIS-data op maat geknipt van de gemeente:

       • GRB-data
       • wegenregister
       • CRAB
       • watertoets
       • gewestplan
       • orthofoto, …

       Voor elke gemeente is het belangrijk om deze data op te laden in het eigen GIS-systeem. Hierdoor blijven de databronnen actueel en kunnen alle GIS-gebruikers steeds met de meest recente data aan de slag.

       Ook bij GIS-ondersteuning door het GIS-team van Interleuven wordt steevast met deze data gewerkt. 

       Wil je een beroep doen op ons team om deze data in de gemeentelijke software te laden? Neem dan contact op met Emma De Proft van ons GIS-team.

       Image description

       Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

       ​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

       Facebookicon
       Twittericon
       Instagramicon
       Klik hier om je uit te schrijven.