Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.

Op de Beheerraad van het Wetenschapspark Arenberg werd in het najaar de ambitie uitgesproken om de graad van innovatie in het Park op een flink hoger niveau te tillen en daarvoor ook de middelen te voorzien.

Dit is echt een 'must' want laten we eerlijk zijn, een Wetenschapspark met vandaag nauwelijks oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens komt erg ongeloofwaardig over en dit zeker wanneer je als Stad Leuven de innovatieprijs 2020 in de wacht hebt gesleept.

Interleuven was dan ook graag 'host' als belangrijke actor in het realiseren van de Burgemeestersconvenant voor de eerste demo van de Digital Pole met de eraan gekoppelde satelliet oplaadinfrastructuur voor elektrische wagens.

De nieuwe ambities van het Wetenschapspark sluiten naadloos aan bij de doelstellingen die Interleuven op het nieuwe bedrijvenpark in Keiberg-Vossem wil realiseren met het door Vlaanderen ondersteund en gesubsidieerd SELFIE project. 

   Wat dacht u van een ‘circulair bedrijventerrein’?

   Op donderdag 10 december werd de toolbox voor (her)ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen voorgesteld aan een breed publiek van lokale besturen en ontwikkelaars tot bedrijven en bewoners van bedrijventerreinen. U kan het Webinar via de link hieronder herbekijken.

   De toolbox is het resultaat van het co-creatieproces van het project CIRCULER, dat werd gerealiseerd met de steun van Vlaanderen Circulair. Het document omvat maar liefst 64 acties verdeeld over zes relevante thema’s. Verschillende stakeholders kunnen aan de hand van deze acties aan de slag gaan om het circulair bedrijventerrein samen te realiseren. U  kan de toolbox downloaden via circuler.be/download.

     Webinar
     Ondersteuning van Interleuven bij het opzetten van een participatieproces

     Interleuven heeft sinds kort een expert in participatie en stakeholdermanagement. Kirsten Bal behaalde in december 2020 haar getuigschrift via het leertraject van Levuur. Vanaf januari 2021 kan u beroep doen op haar expertise voor het ontwerpen van participatieprocessen verbonden aan de projecten van Interleuven. 

     Zo werd recent in Holsbeek een participatietraject uitgetekend dat de bevolking mee laat nadenken over de toekomst van de dorpskernen. De verzamelde input wordt meegenomen in een ruimtelijke visie die wordt opgemaakt door onze ruimtelijk planners. In dit project wordt participatie ingezet om de kennis aanwezig bij de bevolking, die dagelijks vertoeft in zijn/haar dorpskern, aan te wenden in de opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie. 

     Participatie kent echter vele vormen en kan gaan van informeren tot co-creëren en collectieve besluitvorming. Vaak wordt draagvlakcreatie als het ultieme doel van participatie aanzien, echter zijn er nog vele andere voordelen zoals het aanboren van collectieve kennis aanwezig in uw gemeente. Samen vinden we beslist de werkwijze die past bij uw project en uw gemeente. 

     Indien u interesse hebt in de ondersteuning van Interleuven bij het opzetten van een participatieproces voor een project in uw gemeente, neem dan contact op met de betrokken projectleider van Interleuven of met Kirsten Bal, [email protected] of 016 28 42 06.

     Image description

     Deze nieuwsbrief is de laatste van een boeiend en bewogen 2020 waarin we weer heel wat projecten met en voor onze vennoten mochten uitwerken. We werden allen geconfronteerd met de coronapandemie. Nieuwe werkvormen en vergadertechnieken werden veelvuldig toegepast.

     

     In januari mag u de volgende 'Wij IL-formeren' verwachten. We wensen u een fijn eindejaar en het allerbeste voor 2021.

     

     Image description

     Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

     ​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

     Facebookicon
     Twittericon
     Instagramicon
     Klik hier om je uit te schrijven.
     Powered by Sender.net