‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in je browser.
Image description

Aankoopcentrale duurzame voertuigen "Gestroomd" geeft gas

Image description

De wetgever voorziet de komende jaren een snelle omschakeling binnen het Belgisch wagenpark van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Het spreekt voor zich dat lokale besturen een voorbeeldfunctie hebben binnen deze omschakeling. Om de besturen hierbij te ondersteunen, hebben de Vlaamse streekintercommunales het initiatief genomen om een aankoopplatform te starten voor elektrische dienstvoertuigen.Die aankoopcentrale publiceerde, namens IGEMO, een aanbesteding voor duurzame voertuigen. Dit gebeurde in het najaar van 2021.Een mooi resultaat was het gevolg! Eind januari 2022 heeft de Raad van Bestuur van IGEMO de gunningen bekrachtigd en konden we dus van start.Bij vragen over dit project kan u contact opnemen met Rikkert Maes.

Lees meer

Actieplan Trage Wegen gaat van start in Diest

Image description

Om haar tragewegenbeleid vorm te geven, startte de stad Diest in 2018 een samenwerking op met de Provincie Vlaams-Brabant. Interleuven en vzw Trage Wegen ondersteunen de stad Diest bij de opmaak van de inventaris van de trage wegen en het uiteindelijke actieplan, onder meer op basis van een participatietraject met de inwoners van Diest. In 2021 werd op basis van de inventaris een actieplan opgesteld. Hiervoor werd, samen met vzw Trage Wegen, de deelgemeente Deurne uitgewerkt. Vervolgens werd de manier van werken binnen de stad doorgegeven aan een werkgroep. Daarbij bleef Interleuven tijdens de overlegmomenten ter beschikking voor technische en inhoudelijke ondersteuning. Het actieplan werd in september tijdens een publieksmoment voorgesteld en daarna in openbaar onderzoek gesteld.Tijdens dat openbaar onderzoek, dat van start ging op 16 februari 2022, kunnen de inwoners feedback geven of suggesties delen. De feedback kan gaan over de geplande acties of de vooropgestelde timing van specifieke wegen, of over het beleidsplan in het algemeen. Een interne werkgroep bekijkt en evalueert alle feedback nadien.

Meer weten?

Interleuven ontwerpt heraanleg Grote Markt in Zoutleeuw

Image description

In Zoutleeuw zijn de werken aan de Grote Markt gestart. In deze eerste fase, worden werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. De eigenlijke werken aan de terrassen en de heraanleg/ontharding rond de kerk zijn voorzien vanaf 28 maart. Verwacht wordt dat voor het bouwverlof alle werken afgelopen zijn. Er wordt onder meer ruimte gemaakt voor nieuwe beplanting en bomen. Eveneens wordt een zone voorzien voor fietsparkeerplaatsen en enkele laadpalen voor fietsen.Het ontwerp en de opmaak van het aanbestedingsdossier voor dit project werden verzorgd door de dienst Gebouwen & Infrastructuur van Interleuven. Zij zullen ook de werfopvolging en veiligheidscoördinatie in goede banen leiden. 

Meer weten?

Nieuw op de agenda - TERTS slotevent

Image description

Maandag 14 maart 2022 worden tijdens een slotevent de resultaten van het Interreg Vlaanderen-Nederland project TERTS voorgesteld. Hiervoor is iedereen van harte welkom in het gloednieuwe Bruges Meeting & Convention Centre, een demonstratiegebouw binnen het project. Geïnteresseerd? Bekijk dan via de link hieronder het programma en schrijf je snel in. Iedereen is welkom en het event is volledig gratis.

Programma en inschrijving

Nieuw op de agenda - Infodag milieu: Waterlopenbeheer

Op dinsdag 15 maart 2022 organiseert de milieudienst van Interleuven een infodag waterlopenbeheer voor de aangesloten besturen. De infodag is gericht op de bevoegde schepenen, medewerkers van technische dienst en milieudienst. Naast een infossesie in de vergaderzaal van Interleuven kunnen de deelnemers zich verwachten aan een bedrijfsbezoek. Een uitstekende kans om kennis te maken met ons uitgebreide aanbod aan water-gerelateerde milieuprojecten. Meer weten? Neem contact op met onze milieudienst

Welkom bij Interleuven

Deze maand heten we een nieuwe collega van harte welkom bij Interleuven! Een korte kennismaking:

Image description

Enkele weken geleden verwelkomde de dienst Gebouwen & Infrastructuur Ben Weltjens. Ben is architect met Limburgse roots en zal in die capaciteit het G&I team versterken. Momenteel woont hij met zijn vrouw en twee zonen in Heverlee. Welkom Ben!

Zelf interesse om ons team te versterken? Of ken je iemand die perfect binnen het IL-plaatje past? Hou alvast al onze kanalen in de gaten voor nieuwe vacatures!

Image description

Nieuwsbrief van de intergemeentelijke vereniging Interleuven. 

​​​​​​​www.interleuven.be / [email protected]

Facebook
Twitter
Instagram
Klik hier om je uit te schrijven.
Powered by Sender.net